Právní školení

+420 596 11 22 33
lawyer@lawyer.cz

Softwarové právo

Délka školení: 7,5 hod (pozn. je možno přizpůsobit výběrem témat)

Osnova školení:

1. Obecně ke sjednávání smluv v IT – 1 hod
1.1. Proces vzniku smlouvy dle občanského zákoníku (NOZ), základní zásady
1.2. Kdo je dle NOZ „odborníkem“ a kdo „slabší smluvní stranou“?
1.3. Předsmluvní odpovědnost a informační povinnost
1.4. Zásady „dobré“ kontraktace, časté chyby při uzavírání smluv a rizika z toho plynoucí
1.5. Změna okolností dle NOZ
1.6. Jednání o uzavření smlouvy
1.7. Způsoby a úskalí uzavírání smluv dle NOZ – obchodní podmínky, akceptace s výhradou, potvrzovací dopis
1.8. Využití obchodních podmínek v praxi

2. NDA – dohoda o mlčenlivosti v IT – 15 min
2.1. Předmět mlčenlivosti v IT
2.2. Koho mlčenlivostí zavázat a na co mlčenlivost vztáhnout
2.3. Následky porušení a sankce

3. Smlouva o analýze v IT – 15 min
3.1. Předmět smlouvy
3.2. Co je výstupem analýzy, licence k analýze
3.3. Následky vadné analýzy

4. Rámcová smlouva o vývoji a implementaci sw – 2 hod
4.1. Proč je důležité vymezení cíle a účelu smlouvy?
4.2. Formulace předmětu smlouvy
4.3. Součinnost objednatele a rizika nedostatečné úpravy
4.4. Zpracovávání implementačního projektu, projektový management (a jak to chodí v praxi…)
4.5. Věci a duševní vlastnictví potřebné k implementaci systémového řešení (problematika dodávek a převzetí hardware, jeho reklamací, dodržování podmínek výrobců software)
4.6. Proč nepodceňovat úpravu školení a dokumentace k dodávanému řešení
4.7. Jak upravit předání a převzetí – akceptace plnění, postavení objednatele dle noz
4.8. Kdy je vhodné využít escrow – institut úschovy zdrojových kódů
4.9. Prodlení dodavatele, sankce
4.10. Úprava odpovědnosti za vady a za škodu, vztah k servisním smlouvám
4.11. Ukončení smlouvy

5. Licenční smlouva k SW – 30 min
5.1. Předmět smlouvy
5.2. Typy licencí a na co vztáhnout licence
5.3. Úskalí licenčních smluv ve vztahu k veřejným zakázkám

6. Úskalí veřejných zakázek v IT – 45 min
6.1. Problematika procesu zadávání a dělení zakázek
6.2. Problematika výhradních a nevýhradních licencí, limitace náhrady škody, zdrojových kódů
6.3. Problematika navazujícího servisu a customizace softwaru, dalšího nákupu licencí

7. Servisní smlouva a následný rozvoj SW – 45 min
7.1. Servisní smlouva a záruka za jakost
7.2. Předmět smlouvy
7.3. Kategorizace, řešení a odstraňování incidentů/vad, vhodná úprava oznamování incidentů
7.4. Úprava odpovědnosti za vady a za škodu
7.5. Change management (změnová řízení) a následný vývoj SW
7.6. Rizika objednatele při nedostatečně sjednaném ukončení smluvního vztahu

8. Outsourcing IT, Cloud computing – 1 hod
8.1. Migrační smlouva
8.2. Smlouva SaaS
8.3. SLA (service level agreement), úroveň služeb a její vyhodnocování
8.4. Osobní údaje v Cloud computingu
8.5. Ochrana dat a odpovědnost za data v datových centrech

9. Vývoj SW – zaměstnanci a OSVČ – 30 min
9.1. Rizika vývoje SW zaměstnanci a OSVČ
9.2. Švarcsystém v IT firmách
9.3. Monitoring práce zaměstnanců a jejich povinnosti ve vztahu k IT

10. Zákon o kybernetické bezpečnosti – 15 min
10.1. Povinné subjekty
10.2. Bezpečnostní požadavky na dodavatele
10.3. Další povinnosti dodavatele

11. Rozsudek ESD aneb možnost legálního prodeje a nákupu použitého SW – 15 min
11.1. Doktrína First Sale – vyčerpání autorských práv
11.2. Rozsudek ESD 2012 UsedSoft vs. Oracle a jeho analýza
11.3. Podmínky prodeje a nákupu použitého SW
11.4. Právní jistota firem při prodeji a nákupu použitého SW

Kontakt

Advocatius, s.r.o. 709 00 Ostrava, Sokola Tůmy 16 tel.: +420 596 11 22 33 e-mail: lawyer@lawyer.cz web: www.advocatius.cz

kde nás najdete
© advocatius.cz - 2015 Tvorba www stránek | Machin.cz