Právní školení

+420 596 11 22 33
lawyer@lawyer.cz

Délka školení

Jakékoliv školení na vybrané téma lze objednat emailem či prostřednictvím formuláře. Délka školení odpovídá vybraným tématům a lze ji dle požadavků objednatele přizpůsobit.

Téma školení:

A) SOFTWAROVÉ PRÁVO

DÉLKA ŠKOLENÍ: 7,5 HOD

Obecně ke sjednávání smluv v IT – 1 hod
NDA – dohoda o mlčenlivosti v IT – 15 min
Smlouva o analýze v IT – 15 min
Rámcová smlouva o vývoji a implementaci sw – 2 hod
Licenční smlouva k SW – 30 min
Úskalí veřejných zakázek v IT – 45 min
Servisní smlouva a následný rozvoj SW – 1 hod
Outsourcing IT, Cloud computing – 1 hod
Vývoj SW – zaměstnanci a OSVČ – 30 min
Zákon o kybernetické bezpečnosti – 15 min
Rozsudek ESD aneb možnost legálního prodeje a nákupu použitého SW – 15 min

B) INTERNETOVÉ PRÁVO

DÉLKA ŠKOLENÍ: 7,5 HOD

Obchodování na internetu, e-commerce, eshopy a aukční – 90 min
Internetová reklama a spamming – 45 min
Internetové stránky, jejich tvorba a hosting – 60 min
Odpovědnost za vlastní obsah zpřístupněný prostřednictvím internetu (např. za obsah stránek) – 45 min
Odpovědnost za cizí obsah zpřístupněný prostřednictvím internetu (hosting, přenos a meziukládaní informací apod.) – 45 min
Problematika zpřístupňování (sdílení) a stahování autorských děl – 45 min
Sociální sítě – 30 min
Internetové vyhledávače – 15 min
Doménová jména (tvorba, ochrana, spory) – 45 min
Internetová kriminalita a kybernetická bezpečnost – 30 min

C) OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI 

DÉLKA ŠKOLENÍ: 4 HOD

Dopady nového občanského zákoníku na obchodní společnosti a jejich řízení - 60 min
Změny u společnosti s ručením omezeným - 75 min
Změny u akciové společnosti - 60 min
Dopady na stávající společnosti – co a kdy je nutno změnit - 15 min
Smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů - 15 min
Pracovní poměr člena statutárního orgánu (tzv. souběh funkcí) - 15 min

D) OBCHODNÍ SMLOUVY

DÉLKA ŠKOLENÍ: 4,5 HOD

Úvod – seznámení s novými právními předpisy
Dopady změn na stávající smlouvy - 15 min
Uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku - 45 min
Všeobecné smluvní podmínky - 15 min
Zákaznické smlouvy - 15 min
Zajištění a utvrzení dluhu - 30 min
Změny a zánik závazků - 30 min
K základním smluvním typům - 45 min
Smlouvy příkazního typu - 30 min
Smlouvy nájemní - 30 min
Smlouva licenční - 15 min

E) OCHRANNÉ ZNÁMKY

DÉLKA ŠKOLENÍ: 2,5 HOD

Ochranná známka jako způsob ochrany názvu nebo jiného označení – 45 min
Možnosti registrace, zápisné řízení – 45 min
Práva vlastníka ochranné známky – 30 min
Vymáhání práv z ochranných známek – 30 min

F) VYMÁHANÍ POHLEDÁVEK

DÉLKA ŠKOLENÍ: 2,5 HOD

Prevence vzniku pohledávek – 30 min
Mimosoudní vymáhání pohledávek – 60 min
Soudní vymáhání pohledávek – 60 min

Kontakt

Advocatius, s.r.o. 709 00 Ostrava, Sokola Tůmy 16 tel.: +420 596 11 22 33 e-mail: lawyer@lawyer.cz web: www.advocatius.cz

kde nás najdete
© advocatius.cz - 2015 Tvorba www stránek | Machin.cz